11/11/2016 00:00

Ovary screening

The incidence of ovarialcancer is highest in the age group between 50 and 75 years.

Sykdommen er vanskelig å oppdage. Men det foreligger nå publikasjoner på at årlig oppfølging med blodprøver (CA 125 ) og ultralydundersøkelse kan gi en gevinst. Ref. til Lancet published online December 17, 2015. www.thelancet.com

Dr. Henie har allerede i mange år tilbudt pasienter slik kontroll .—————

Back


Contact

Lørenlegene

Lørenveien 38, 0585 Oslo


Tlf 96 92 42 22

Alle meldinger kan sendes direkte på sms til:
91148888