Pris

Pris for vanlig gynekologisk undersøkelse inkludert vaginal ultralyd (undersøkelse av livmor og eggstokker) og celleprøve: 

 kr. 940,- for faste/tidligere kjente pasienter fra min praksis på Linderud Senter.

Nye pasienter betaler en noe høyere egenandel kr. 1050,-

Ved andre spesielle undersøkelser (biopsi) vil det kunne tilkomme materialpris.

Resept pr. telefon eller sms kr. 300,-

Konsultasjon per telefon/sms/mail: kr 250,-

Ultralydundersøkelse av bryst kr. 1050,-

Fertilitet:

Første konsultasjon innkludert ultralyd us og nødvendige prøver      kr. 1990,-

Senere konsultasjoner med undersøkelse kr 990,-

Samtale og utredning av mann : kr. 1500,-

For par totalt kr. 3000,-

Utredning av kvinne som skal til behandling i utlandet f. eks Storkklinikken, inklusive 2 konsutasjoner: kr. 3000,-

videre oppfølging kontroller kr. 890,- per konsultasjon.


FRIKORT GJELDER IKKE

Gynekologen har desverre ikke tilskudd fra trygden og derfor må vi ta noe høyere pris enn avtalespesialistene. Men vi klarer likevel å holde prisene godt under det som er vanlig ved private klinikker.Kontakt

Lørenlegene

Lørenveien 38, 0585 Oslo


Tlf fra 01.august 96 92 42 22

Alle meldinger kan sendes direkte på sms til:
91148888