Pris

Pris for vanlig gynekologisk undersøkelse inkludert vaginal ultralyd (undersøkelse av livmor og eggstokker) og celleprøve: 

 kr. 940,- for faste/tidligere kjente pasienter fra min praksis på Linderud Senter.

Nye pasienter betaler en noe høyere egenandel kr. 1050,-

Ved andre spesielle undersøkelser (biopsi) vil det kunne tilkomme materialpris.

Resept pr. telefon eller sms kr. 300,-

Konsultasjon per telefon/sms/mail: kr 250,-

Ultralydundersøkelse av bryst kr. 1050,-

Fertilitet:

Første konsultasjon innkludert ultralyd us og nødvendige prøver      kr. 1990,-

Senere konsultasjoner med undersøkelse kr 990,-

Samtale og utredning av mann : kr. 1500,-

For par totalt kr. 3000,-

Utredning av kvinne som skal til behandling i utlandet f. eks Storkklinikken, inklusive 2 konsutasjoner: kr. 3000,-

videre oppfølging kontroller kr. 890,- per konsultasjon.


FRIKORT GJELDER IKKE

Gynekologen har desverre ikke tilskudd fra trygden og derfor må vi ta noe høyere pris enn avtalespesialistene. Men vi klarer likevel å holde prisene godt under det som er vanlig ved private klinikker.Kontakt

Medical city, Sinsenklinikken

Lørenveien 68
0580 Oslo
Short waiting time.
Phone 07113
07113 for timebestilling til gynekolog-husk å oppgi gynekologens navn

Alle meldinger kan sendes direkte på sms til:
91148888