Typer tjeneste:

 

Konsultasjon ( 850-950 )inklusive vaginal ultralyd us ( 300 )  og celleprøve                                                            Totalt                           kr. 1150,-

 

 

Egenandel tidlig ultralyd gravide    (konsultasjo + ultralyd)                                                          1250,-

 

 

Resept pr. telefon eller sms kr. 300-

Konsultasjon per telefon/sms/mail: kr 300,-

Tilegg hormonspiral: kr.1600,-

Fertilitet:

Første konsultasjon innkludert ultralyd us og nødvendige prøver      kr. 1990,-

Senere konsultasjoner med undersøkelse kr 990,-

Samtale og utredning av mann : kr. 1500,-

For par totalt kr. 3000,-

Utredning av kvinne som skal til behandling i utlandet f. eks Storkklinikken, inklusive 2 konsutasjoner: kr. 3000,-

videre oppfølging kontroller kr. 1050,- per konsultasjon.

 

FRIKORT GJELDER IKKE

 


Kontakt

Gynekologen c/o Lørenlegene

Lørenveien 38, 0585 Oslo


Tlf 96 92 42 22