Pris

Egenandel nye pasienter               ( konsultasjon kr 750, + ultralyd us 400)  kr 1150,-

Egenandel tidligere pasienter       (konsultasjon  kr 750, + ultralyd us  200) kr   950,-

Tillegg for spesielt materiell kan forekomme.

Spiral     kr. 1550,-.


Resept pr. telefon eller sms kr. 250,-

Konsultasjon per telefon/sms/mail: kr 380,-

Ultralydundersøkelse av bryst kr. 1050,-

Fertilitet:

Første konsultasjon innkludert ultralyd us og nødvendige prøver      kr. 1990,-

Senere konsultasjoner med undersøkelse kr 990,-

Samtale og utredning av mann : kr. 1500,-

For par totalt kr. 3000,-

Utredning av kvinne som skal til behandling i utlandet f. eks Storkklinikken, inklusive 2 konsutasjoner: kr. 3000,-

videre oppfølging kontroller kr. 1050,- per konsultasjon.


FRIKORT GJELDER IKKEKontakt

Lørenlegene

Lørenveien 38, 0585 Oslo


Tlf 96 92 42 22

Alle meldinger kan sendes direkte på sms til:
91148888